Giới thiệu Công nghệ XGT của Makita

Công nghệ XGT là một công nghệ mới của máy, pin và bộ sạc của Makita. Một sự kết hợp giữa thiết kế máy sáng tạo và công suất đầu ra của pin cao hơn, cung cấp một giải pháp hiệu quả cho người dùng có nhu cầu sử dụng công suất cao.


Giới thiệu Công nghệ XGT của Makita

Giới thiệu Công nghệ XGT của Makita


CHỌN MÁY THEO THƯƠNG HIỆU


Faebook của OKTOOL


TAGS